Hướng dẫn phân quyền tài khoản quản trị website WordPress

Rate this post

Phân quyền tài khoản quản trị WordPress hữu dụng khi có nhiều hơn 1 người viết bài trên website mã nguồn mở wordpress. Việc phân quyền nhằm tối ưu việc quản lý bài viết. Theo đó, bài viết của ai người đó được quyền sửa, xóa tránh xóa sửa nhầm bài viết của tác giả khác. Cũng như khắc phục hậu quả do lộ pass word tài khoản quản trị website.

Hướng dẫn phân quyền tài khoản quản trị website wordpress

Hướng dẫn phân quyền tài khoản quản trị website wordpress

Các loại tài khoản trong WordPress:

Admin: Quyền quản lý – Editer: Quyền biên tập viên – Author: Quyền viết bài – Contributor: Quyền cộng tác viên – Subscriber: quyền theo dõi.

Phân quyền cho tài khoản khi tạo mới hoặc chỉnh sửa tài khoản.

  1. Administrator: Có sức ảnh hưởng cao nhất, tác động đến toàn bộ hệ thống và can thiệp vào hoạt động của các user khác, có quyền tạo user, cài đặt kích hoạt plugin, cấu hình toàn bộ trang web WordPress.
  2. Editor: Chỉ dưới quyền admin, được phép sửa các bài viết trên blog wordpress, có thể kiểm duyệt bài viết, cho phép public bài viết, update mục links … Tuy nhiên không có quyền cấu hình hệ thống, không tạo đươc người dùng mới và không chỉnh sửa thông User khác.
  3. Author: Có thể soạn bài, đăng bài, edit bài của chính mình và quản lý comment thuộc phạm vi bài viết của mình public.
  4. Contributor: Cộng tác viên, user có thể viết bài góp ý tuy nhiên k được public phải chờ xét duyệt, cấp độ này hay được tạo cho các bạn mới thử viết blog.
  5. Subscriber: thành viên đăng ký cấp độ này có quyền gần như khách truy cập, không thể đăng bài, chỉ có comment khi đăng nhập vào hệ thống và chỉnh sửa thông tin của chính mình, thường cấp độ này sẽ được cấp sau khi đăng kí.

Chúc các bạn quản trị website wordpress thật tốt. P/s: nếu phức tạp hơn các bạn có thể sẽ cần plug in phân quyền tài khoản quản trị website wordpress.

Cảm ơn quí vị đã tín nhiệm và đọc bài viết được đăng trên hosting Gbit.vn với 4218 lượt tải trang.

hosting pro

Quản trị mạng, thi công mạng LAN, Thiết kế web, quản trị website và thiết kế máy chủ quản lý dữ liệu, máy chủ web hosting... chuyên nghiệp. LH hosting pro qua email ciopham@live.com.

Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại lời nhắn tới cộng đồng hosting nhé!

Your email address will not be published. Required fields are marked *