Hướng dẫn post bài trên website wordpress

Rate this post

Chuyên sâu tham khảo bài viết cách viết bài chuẩn SEO trong website wordpress

Mục lục hướng dẫn post bài ( viết bài ) trên website wordpress:

  1. Đăng nhập trang quản trị website wordpress url có dạng tên miên/wp-admin
  2. Click post trong trang quản trị website wordpress để vào trang quản lý bài viết ( post ).
  3. Click nút add new để thêm bài viết mới trong website wordpress ( bài post ).
  4. Các chức năng chính trong trang viết bài website wordpress
  5. Đăng bài, xem lại chỉnh sửa bài viết nếu cần. Qusy lại bước 3, không click nút addnew mà click nút edit dưới mỗi bài viết muốn sửa. Sửa bài xong, click nút cập nhật.

Màn hình trang quản trị website wordpress sau đăng nhập

Trang quản trị website wordpress

Trang quản trị website wordpress

Các chức năng chính màn hình trang quản trị website wordpress:

  1. Khung Admin bar – Thanh Menu (số 1): Admin bar là thanh menu hỗ trợ người quản trị website. Giúp tạo mới nhanh các bài bài viết, trang tĩnh và tập tin đa phương tiện, thành viên, đơn hàng,…
  2. Không gian làm việc: Phần hiển thị nội dung tương ứng với trang quản trị mà bạn click vào ở thanh Menubar.
  3. Screen option: Ở mục Tùy chọn hiển thị, người quản trị có thể quản trị có thể ẩn/hiện từng khu vực phía dưới.
  4. Khung menu chính ( Quan tâm cái khung này ):  Thanh menu trỏ tới các khu vực cần quản trị: post bài, viết bài, trang…, bên phải nó sẽ hiển thị nội dung tương ứng với từng trang quản trị mà bạn click vào ở thanh menu màu đen

Click nút post truy cập vào trang quản trị post bài, viết bài

Click post trong trang quản trị website wordpress

Click post trong trang quản trị website wordpress

Click tiếp add new truy cập vào trang post bài – viết bài

Click add new thêm bài viết mới trong website wordpress

Click add new thêm bài viết mới trong website wordpress

Màn hình trang post bài – viết bài website wordpress

Các chức năng chính trong trang viết bài website wordpress

Các chức năng chính trong trang viết bài website wordpress

Chỉnh sửa bài viết đã post trong website wordpress

Chỉnh sửa bài viết đã post trong website wordpress

Chỉnh sửa bài viết đã post trong website wordpress

Cảm ơn quí vị đã tín nhiệm và đọc bài viết được đăng trên hosting Gbit.vn với 3069 lượt tải trang.

hosting pro

Quản trị mạng, thi công mạng LAN, Thiết kế web, quản trị website và thiết kế máy chủ quản lý dữ liệu, máy chủ web hosting... chuyên nghiệp. LH hosting pro qua email ciopham@live.com.

Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại lời nhắn tới cộng đồng hosting nhé!

Your email address will not be published. Required fields are marked *