Danh mục lớn: Kiến thức hosting

Kiến thức hosting Dưới đây là những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để quí vị có thể quản trị tài khoản hosting và vận hành tốt một trang website trên hosting Gbit. Cách khắc phục các lỗi vận hành website trên hosting. Cùng trả lời câu hỏi như: Tên miền là gì? Hosting là gì? Database là gì? Sử dụng tên miền và hosting như thế nào? Website là gì? Bảo mật website như thế nào? Cách để website hoạt động tốt nhất trên hosting?…

Hướng dẫn đổi port ssh 0

Hướng dẫn thay đổi port login ssh trong vps centos

Port ssh là gì? Cũng như port 80 – port world wide web phổ biến ai cũng sử dụng mà ít người biết. Port ssh thì ngược lại, ai sử dụng thì buộc phải biết. Port ssh là cổng được sử dụng kết nối tới máy chủ thông qua giao thức ssh. Port ssh là một con số có giá trị lớn nhất là: 65536. Mặc định port ssh là 22. Để tăng tính bảo mật, bạn sẽ cần đổi thông số này sao cho càng khó đoán càng tốt! 😉 Cách thay đổi port vps sử dụng hệ điều hành...

Tăng giới hạn upload file và import database mysql trong phpmyadmin 0

Cách tăng giới hạn dung lượng upload file và import database

Nếu bạn bị giới hạn upload file lên web server ( hosting ) hay gặp sự cố với dung lượng file tối đa mặc định của phpmyadmin là 2 Mb thì đây là hướng dẫn giúp bạn thay đổi giới hạn dung lượng upload file lên hosting và import database trong phpmyadmin. Thay đổi thông số giới hạn Mặc định apache php giới hạn dung lượng upload file lên server là 8 Mb và import database là 2 Mb. Để thay đổi giới hạn này, cần tìm tới file php.ini thay đổi thông số như sau: Tìm tới dòng: upload_max_filesize = 2M...

source hay code website là gì? 39

Source, code website là gì?

Code website là gì? Code website còn gọi là source website có 2 dạng: website tĩnh và website động. Code website là thể thống nhất các file liên kết chặt chẽ thống nhất gọi là code website.

Cách trỏ domain tới hosting 12

Trỏ tên miền về hosting

Gbit hướng dẫn trỏ Tên Miền về Hosting qua 5 bước dễ thực hiện nhất. Cần chuẩn bị trước tài khoản quản trị tên miền và ip máy chủ hosting để trỏ nhanh hơn.