Chủ đề: VPS Vestacp

source hay code website là gì? 39

Source, code website là gì?

Code website là gì? Code website còn gọi là source website có 2 dạng: website tĩnh và website động. Code website là thể thống nhất các file liên kết chặt chẽ thống nhất gọi là code website.

Cách trỏ domain tới hosting 12

Trỏ tên miền về hosting

Gbit hướng dẫn trỏ Tên Miền về Hosting qua 5 bước dễ thực hiện nhất. Cần chuẩn bị trước tài khoản quản trị tên miền và ip máy chủ hosting để trỏ nhanh hơn.